Danas sam naišla na ovu inspirirajuću sliku sa ohrabrenjem i oduševila se.

Pomislila sam, ‘Da, želim to sve raditi, dobro je. Ali kako?’

Kada god nismo sigurne o ‘kako’, trebamo se okrenuti Božjoj Riječi, Bibliji. Ovi stihovi nam pomažu da se fokusiramo na kako i šta.

UZDAJ se u Božje vrijeme – Psalm 37,5 “Prepusti Jahvi puteve svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi.”

OSLONI se na Njegova obećanja – 2 Korinćanima 1,20 “Uistinu, sva obećanja Božja imaju u njemu svoj ‘da’; zato i mi po njemu velimo svoj ‘Amen’ na slavu Boga.”

ČEKAJ na Njegov odgovor – Psalm 27,14 “Čekaj na Gospodina, budi hrabar i on će ti ojačati srce; čekaj, kažem, na Gospodina.”

VJERUJ u Njegova čuda – Psalm 77,15 “Ti si Bog koji čudesa stvaraš, na pucima si pokazao silu svoju.”

RADUJ SE u Njegovoj dobroti – Psalm 13,6-7 “Ja se u tvoju dobrotu uzdam, nek mi se srce raduje spasenju tvome! Pjevat ću Jahvi koji mi učini dobro, pjevat ću imenu Jahve Svevišnjeg.”

ODMARAJ u Njegovoj prisutnosti – Psalm 46,10 “Prestanite i znajte da sam ja Bog.”

Budite blagoslovljene i ohrabrene!

Be blessed and encouraged!

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: