Nema ni jedne suze koju vaš Nebeski Otac nije isplakao zajedno sa vama. Psalm 56:8 “Prebrojao si moje noći besane; moje suze stavi u posudu – sve je to već u tvojoj knjizi.”
Nema tog bola u kome patite a da vaš Nebeski Otac ne pati sa vama. Psalam 147: 3 “On leči one koji su slomljenog srca i rane im povija.”
Nema okolnosti kroz koje vas vaš Nebeski Otac neće provesti. “Kreneš li desno ili levo čućeš iza sebe glas kako kaže: “Ovo je put, njime idite.””
Nema nepravde koja vam je učinjena a da vaš Nebeski Otac nekome neće suditi za to u vaše ime. Isaija 54:17 ” Nikakvo oružje načinjeno protiv tebe neće biti srećno, i svaki jezik koji se podigne na te na sudu saprećeš. To je nasledstvo sluga Gospodnjih i pravda njihova od mene, veli Gospod.”
Nema greha koji vaš Nebeski otac ne može oprostiti. Isaija 43:25 “Ja, ja sam brišem tvoje prestupe sebe radi, i greha tvojih ne pominjem.”
Nema mesta na kome se možeš sakriti od svog Nebeskog Oca. Psalam 139:11-12  Da kažem: Da ako me mrak sakrije; ali je i noć kao videlo oko mene. Ni mrak neće zamračiti od Tebe, i noć je svetla kao dan: mrak je kao videlo.
Preispitaj srce danas, šta god da se dogadja u tvom životu znaj da tvoj Nebeski Otac zna, On vidi i On se brine i On te voli u potpunosti, baš takvu kakva jesi.
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: