Neću se plašiti jer Riječ Božja kaže: “NE BOJ SE”. On kaže da me nikada neće ostaviti ni zapustiti. Bez obzira gdje sam ili kroz što prolazim Njegova ljubav me okružuje. Nijedno oružje skovano protiv mene neće uspjeti. Sigurna sam i zaštićena pod krilima Svemogućeg Boga, mog Oca. Ako je Bog za mene tko će biti protiv mene. Šta mi može učiniti čovjek. Kada sam opterećena i umorna On me vodi na proplanke pored tihih voda. Nikada se sama ne moram suočiti ni s jednom situacijom ili osobom, jer Duh Sveti živi u meni. Ništa mi se ne događa, a da to Bog ne zna. On zna kad izlazim i zna kad ulazim. Njegova ljubav je vječna. Zato se neću brinuti šta da jedem, pijem ili oblačim jer moj Otac mi daje sve što mi treba. Ove godine odlučujem vjerovati Gospodu cijelim srcem i neću se oslanjati na vlastiti razum nego ću se uzdati da me On vodi i upravlja mojim koracima kroz cijelu 2020.
Iznad je isječak iz mog dnevnika koji sam napisala prije nekog vremena i pomislila sam da je to dobra riječ da izgovaramo nad našim životima u početku ove godine. Božja Riječ je apsolutna ISTINA.  Đavao je bespomoćan protiv Riječi BOŽJE.
Izaija 43,1 : “Ne boj se, jer sam te otkupio, pozvao sam te po imenu: Moj si!”
Bog nam zapovjeda da se ne plašimo i ne brinemo. Fraza “NE BOJ SE” se koristi bar 80 puta u Bibliji, najvjerovatnije zato što On zna da đavao koristi strah kako bi nam umanjio nadu i spriječio naše pobjede.
 
Hebrejima 13,5 čuva vaš život slobodnim od ljubavi prema novcu i održava vas zadovoljnima sa onim što imate jer je Bog rekao: ” Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti.”
 
Psalam 34,7  Anđeo Gospodnji stoji oko onih, koji se boje njega, i izbavlja ih.
 
Izaija 54,17 Neće uspjeti oružje protiv tebe skovano. Dokazat ćeš da je zao svaki jezik što na te udari na sudu. To je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene” – riječ je Jahvina.
 
Psalam 91,1 Ko god prebiva pod zaštitom Višnjega, počiva u sjeni Svemogućega.
 
Rimljanima 8,31 Što ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog za nas, tko će na nas?
 
Psalam 18,3 Bog je hridina moja, utvrda moja , spas moj.
 
Psalam 23,2 Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi.
 
1. Korinćanima 3,16 Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama.
 
Psalam 121,8 Gospod čuva izlazak tvoj i dolazak tvoj od sada i dovijeka.
 
Psalam 118,1 Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!
 
Matej 6,25 Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?.
 
Izreke 3, 5-6 Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze.
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: