Idi napred

Idi napred

Drage moje sestre,

Šta gledamo? Gde je naš fokus?
Neprijatelj želi da svako od nas gleda samo koliko smo pali i neuspeli, umesto da gledamo koliko smo napredovali i duhovno rasli. Đavo želi da se fokusiramo na naše prošlosti, umesto da se fokusiramo na našu budućnost. On želi da razmišljamo koliko smo puta pali i pravili greške, umesto na to koliko smo puta uspeli.

Ali BOG želi da naš fokus bude na njemu i da znamo da smo sa NJIM snažni, a ne slabi, da gledamo na naše pobede a ne na naše gubitke, i da gledamo verujući da Bog ima rešenje, a ne samo da gledamo na naše probleme.

Fil. 3:13-14 “Ja, braćo (i sestre), ne smatram da sam to već dohvatio. Ali, jedno činim: zaboravljajući ono što je za mnom, a pružajući se ka onom što je preda mnom, hitam ka cilju, da dobijem nagradu radi koje me je Bog u Hristu Isusu pozvao…”

Kroz ova dva stiha Bog nam govori da trčimo (hitamo) napred ka cilju, da odgovorimo na Njegov poziv i da zaboravimo ono što je bilo u prošlosti. Obratimo pažnju na ‘šta’ se fokusiramo i više uzvisujmo Božija dela i mogućnosti. Ne verujmo u laži đavola! Verujmo Bogu!!!

On ima silu da osnaži ljude koji se osećaju slabi. On želi da pokaže svoju moć i isceljuje bolesti. On može da napravi put gde ga nema. On može da da naklonost i otvori vrata. On može da bude silni i lični Spasitelj i najbolji prijatelj onima koji su izgubili nadu, svrhu života i ne mogu da idu dalje.

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: