Psalm 23

Psalm 23

Nekako ne volim biti ovca. Biti ovca mi se ne čini kao neko dostignuće niti tu usporedbu smatram komplimentom. Međutim, Biblija kaže da jesam ovca. Lako se izgubim, jednako sam bespomoćna, lako povodljiva, ne mogu preživjeti sama. Treba mi pastir. Ali Biblija kaže i da ja imam pastira, i to najboljeg. Moj pastir je dobri pastir, Jahve Raa (רָעָה). I zato što je On moj pastir, ovaj psalam je moja molitva, moja utjeha kroz život, jednako kao što je to bila za kralja Davida. Bog je moj pastir i ja ni u čem ne oskudjevam. On se brine za mene, on proviđa za svaku moju potrebu. I poput Pavla kažem, mogu oskudjevati, mogu obilovati – naučila sam biti zadovoljna u mome Gospodu. Kada mi je duša izmučena, umorna i otežala, On me vodi na zelene poljane i vrutke tihane. Kada sam s Njim, moja duša se obnavlja i dobijam snagu za ići dalje. On me vodi pravim putevima, jer me izabrao da donesem slavu Njegovu imenu.

Doći će teške situacije, doline smrti su nažalost prisutne oko nas, ali ne bojim se jer je moj Pastir sa mnom. On je moj štit i moja utjeha. On je onaj koji me brani i uzdiže i usred neprijatelja, moj život je ispunjen blagoslovima i to utječe i na sve oko mene.

Kako da živimo ovaj psalam u svakodnevnom životu?

Prije svega, priznajmo da smo ovce – ne možemo sami, treba nam pastir da nas vodi i čuva.

Zatim zahvalimo Gospodu jer je On naš dobri pastir i čitajmo ovaj psalm svaki dan kroz naredno vrijeme razmišljajući o našem prekrasnom Pastiru. To će u potpunosti promijeniti našu perspektivu i način kako živimo i nosimo se sa problemima ovog svijeta.

Vredna si

Vredna si

Želim da delim nešto da nas danas ohrabri i verujem da će nam Gospod govoriti i dotaći naša srca.
Bog zna tačno gde si ti. On zna gde si bila pre sat vremena i On zna gde ćeš biti sutra. Bog zna sve o tebi. Isus zastane i vidi tebe. Nije te zaboravio, nisi sama. Nijedna suza nije sakrivena od Njega. Bog vidi i zna sve.

#Luka 12:6-7 “Zar se pet vrabaca ne prodaje za dva asariona? Pa ipak nijednog od njih Bog ne zaboravlja. A vama je i sva kosa na glavi izbrojana. Ne bojte se. Vi vredite više od mnogo vrabaca.”

Bog želi da nam posveti pažnju i da nam kaže: ‘Vredna si, moja ljubljena.’ Svakog dana, svakog sata, svakog minuta Bog nam posvećuje pažnju – 24/7 jer On nas voli; i Njemu smo veoma vredni.

Svakog dana Bog misli o tebi. Psalm 68,19
Svakog sata Bog te čuva. 2. Solunjanima 3,3
Svakog minuta Big se brine za tebe. 1. Petrova 5,7
Zato što te svake sekunde On voli. Jer. 31,3

Ništa te ne može odvojiti od Božje ljubavi

Ništa te ne može odvojiti od Božje ljubavi

Rimljanima 8,38-39  Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.

Jošua 1,5 Nitko neće odoljeti pred tobom u sve dane tvog života; ja ću biti s tobom kao što sam bio s Mojsijem, i nikada te neću napustiti, niti ću te ostaviti.

Izaija 49,15-16 Može li žena zaboravit svoje dojenče, ne imat sućuti za čedo utrobe svojeŠ Pa, kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću. Gle, u dlanove sam te svoje urezao.

Mogu li te ohrabriti da meditiraš na gore navedenim stihovima. Kako predivno je da nas NIŠTA ne može odvojiti od Božje ljubavi. Bez obzira gdje smo ili šta se dešava u našim životima ili kako se osjećamo. Njegova LJUBAV prema nama ostaje jaka zauvijek. Neka ovo božansko uvjerenje Njegove ljubavi prodre u tvoj um, tvoje srce i dušu.

Kad god si uplašena ili zabrinuta u vezi budućnosti, ponovi ovo bezuvjetno obećanje: “Ništa me ne može odvojiti od Tvoje ljubavi Isuse.”

Danas budi uvjerena da tvoj Nebeski Otac nikada ne ostavlja ni jedno od njegove djece, čak ni za trenutak.

Danas Otac osobno tebi govori i kaže: “Kćeri moja, nikada te neću napustiti niti ostaviti! Moja prisutnost stalno bdije nad tobom. Urezao sam te u dlanove SVOJE”

Neka te Božja Riječ vodi napijed. Njegova Riječ je silna, proklamiraj je nad sobom i svojom porodicom.

Uvijek drži pogled na Isusu.
U ljubavi,  Grethe

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: