Ništa te ne može odvojiti od Božje ljubavi

Ništa te ne može odvojiti od Božje ljubavi

Rimljanima 8,38-39  Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.

Jošua 1,5 Nitko neće odoljeti pred tobom u sve dane tvog života; ja ću biti s tobom kao što sam bio s Mojsijem, i nikada te neću napustiti, niti ću te ostaviti.

Izaija 49,15-16 Može li žena zaboravit svoje dojenče, ne imat sućuti za čedo utrobe svojeŠ Pa, kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću. Gle, u dlanove sam te svoje urezao.

Mogu li te ohrabriti da meditiraš na gore navedenim stihovima. Kako predivno je da nas NIŠTA ne može odvojiti od Božje ljubavi. Bez obzira gdje smo ili šta se dešava u našim životima ili kako se osjećamo. Njegova LJUBAV prema nama ostaje jaka zauvijek. Neka ovo božansko uvjerenje Njegove ljubavi prodre u tvoj um, tvoje srce i dušu.

Kad god si uplašena ili zabrinuta u vezi budućnosti, ponovi ovo bezuvjetno obećanje: “Ništa me ne može odvojiti od Tvoje ljubavi Isuse.”

Danas budi uvjerena da tvoj Nebeski Otac nikada ne ostavlja ni jedno od njegove djece, čak ni za trenutak.

Danas Otac osobno tebi govori i kaže: “Kćeri moja, nikada te neću napustiti niti ostaviti! Moja prisutnost stalno bdije nad tobom. Urezao sam te u dlanove SVOJE”

Neka te Božja Riječ vodi napijed. Njegova Riječ je silna, proklamiraj je nad sobom i svojom porodicom.

Uvijek drži pogled na Isusu.
U ljubavi,  Grethe

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: