Drži Ga za ruku i uzdaj se u NJEGA

Drži Ga za ruku i uzdaj se u NJEGA

Ne boj se, jer ja sam s tobom; Ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom. Izaija 41,10
Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja; neču se pokolebati. U Boga je spasenje moje i slava; Bog mi je hridina silna, utočište. U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utočište!  Psalam 62,6-9
Život je zanimljiv, zar ne. Uviđam da sve Daughter of the King sam svjesna NJEGOVE prisutnosti, da sam dobro i moja duša je dobro. Uistinu je nemoguće posrnuti dok hodamo svjesni NJEGOVE prisutnosti. U Njemu nalazim moje najdublje zadovoljstvo i ispunjenje. U NJEGOVOJ prisutnosti nestaju nervoza i strah.

Stihovi gore napisani su puni Njegovih obećanja. On kaže: “ne boj se, Ja sam s tobom. Ja ću te osnažiti, uzdaj se u Mene”. Stoga danas, ako se osjećaš uplašena ili zabrinuta ili slaba, upitaj se: “jesam li danas bila u Njegovoj prisutnosti”? I ako nisi, onda te ohrabrujem da to učiniš SADA. Razmišljaj o ovim stihovima i vidjet ćeš kako ti se snaga obnavlja i tvoji strahovi nestaju i mir ispunjava tvoje srce.
Šaljem svim Kraljevim kćerima moju ljubav danas,
Grethe

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: