Upoznajte…

Sara živi u Kraljevu, Srbija. Ona voli život i ljude i žarko želi vidjeti živote promjenjene silom Isusa Krista. Ona želi nadahnuti ljude da se ispruže i ispune puni potencijal i dosegnu Božji plan i svrhu za svoj život. Zajedno sa svojim suprugom Sašom vodi crkvu u Kraljevu i Čačku. Uključena je u mnoga područja službe a posebno ima srce za slavljenje, Riječ, žene i djecu. Ima kćerku Lidiju koja je njihovo čudo od Boga! Sara je koordinator za molitvu za Kraljeve kćeri. Takođe je su-koordinator za organizaciju mini konferencije u Srbiji.

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: