Ni za milion godina ne bih pomislila da će 2020 veći deo sveta biti zatvoren, u pritvoru. Kako god, ovo je sada naše novo normalno stanje. Ali hajmo se setiti “i ovo će proći”.
Ovo nije prvi put da je neko u pritvoru. Možete pročitati priču o tome u Izlasku o vremenu kada je Bog zapovijedao zatvaranje za vrijeme Pashe u Egiptu. Rekao je svakom izraelskom domaćinstvu da ostane kod kuće, skriven i zaštićen pod krvlju janjeta.
Izlazak 12:12-13 Te ću, naime, noći ja proći egipatskom zemljom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj – i čovjeka i životinju. Ja, Jahve, kaznit ću i sva egipatska božanstva. Krv neka označuje kuće u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, proći ću vas; tako ćete vi izbjeći biču zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku.
Ista ovakva moć je u krvi koju je Isus prolio i mi kao vjernici ne moramo podleći strahu već možemo simbolično da stavimo krv Hristovu na naše dovratke da zaštiti nas i naše obitelji od pandemije sa kojom se suočavamo.
Naravno da moramo biti razumni i raditi ono što se od nas traži kao što su samoizolacija i držanje socijalne distance, ali ne moramo živjeti u strahu.
Riječi koje mi dolaze dok pišem su sljedeće:
U krvi janjeta je moć, moć, čudesna moć.
U dragocjenoj krvi janjeta je snaga, moć, čudesna moć.
ISUS JE ISTI JUČE, DANAS I ZAUVJEK. AMEN
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: