Definicija VERE – potpuno poverenje u nekoga ili nesto
Definicija straha – neprijatna emocija izazvana pretnjom opašnošću, bolom ili povredom
Dve reči kruže mojim razmišljanjima jutros “vera ili strah”. Tužno je koliko ljudi živi u konstantnom strahu od pojave covida-19, Strah parališe veru.
Vera iznad starha ne znači da se ne osećaš uplašeno, već znači da nećeš dozvoliti da stah obuzme tebe ili tvoja dela.
Vera iznad straha zapravo samo znači, da uprkos dešavanjima, sa Božijom pomoći mi ćemo proći kroz ovaj period a naše poverenje u Boga biće dublje i naša vera snašnija.
Većina onoga čega se bojimo je prilično jednostavna – lažni dokazi koji se čine realnim.
Psalam 56:3-4 “Kad me je strah, ja se u Tebe uzdam. Bogom se hvalim za reč Njegovu; u Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti telo?”
 
Isaija 43:1 “ne boj se, jer te otkupih, pozvah te po imenu tvom; moj si.”
 
Psalam 18:2 “Gospode, Grade moj, Zaklone moj, koji se oboriti ne može, Izbavitelju moj, Bože moj, Kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, Štite moj, Rože spasenja mog, Utočište moje!”
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: