Zahvalnost
Zahvalnost

ZAHVALNOST 1 Solunjanima 5,18. U svakoj prilici zahvaljujte, jer je to za vas volja Božja u Kristu Isusu! Molila sam i tražila od Gospoda da mi da...

MORE
Mala poruka ohrabrenja
Mala poruka ohrabrenja

    Danas sam naišla na ovu inspirirajuću sliku sa ohrabrenjem i oduševila se. Pomislila sam, ‘Da, želim to sve raditi, dobro je...

MORE
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: