Plovi dalje

Plovi dalje

Nedavno sam imala priliku sa svojim suprugom uživati u krstarenju Karibima. Bili smo u pet različitih luka udaljenim stotine kilometara jedne od drugih. Svaku večer sm plovili i obično pred samu zoru stizali u luku. Većinom bih se probudila prije izlaska sunca i mogla sam u svjetlu novog dana gledati kako pristajemo. Svaki put bih prv o ugledala svjetla na otoku, zatim bismo prilazili bliže i bliže sve dok nisam mogla vidjeti pristanište i lučke ranike spremni da pomognu dok ovaj ogroman brod, koji nosi više od 4000 ljudi pristaje na odredište na svoj vez. Mogla sam čuti kako se motori utišavaju i diviti se kako kapetan nježno upravlja ovim ogromnim brodom i zaustavlja se na pravom mjestu točno po rasporedu. To je prekrasno iskustvo i sretna sam da sam mogla vjerovati kapetanu i posadi da obave dobar posao.
Ali bez obzira koliko dobro nešto čovjek može učiniti, naš Gospod čini mnogo više. On je Kapetan našeg broda života i gdje god da idemo On je vać isplanirao naše odlaske i dolaske, naš raspored i odredište. U tri evanđelja, Matej 8, Marko 4 i Luka 8 čitamo priču kako je Isus naredio uzburkanom moru i valovi su se umirili. Isus zna rukovati valovima u našem životu i može nas sigurno dovesti tamo gdje želi da budemo. I na krajnjem putovanju našeg žvota On će nas sigurno dovesti kući. Jesi li predala svoj brod života Kristu? Je li On Kapetan koji upravlja kuda ćeš ići? Tako sam sretna da Mu mogu vjerovati da će On to napraviti kako treba!

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: