TIŠINA/GLAS

TIŠINA/GLAS
Živimo u vremenu kada više nije ok ćutati o svojim verovanjima.
Na našu sramotu dozvolili smo da naš glas za pravednost bude utišan od strane veoma bučne i aktivne manjine.
Rečeno nam je da moramo širiti milost i ljubav u svim okolnostima; i to je tačno, ali ljubav znači i govoriti istinu. Neko mi je poslao ovaj citat Džordža Orvela:
“U vremenu obmane reći istinu je revolucionarni čin.”
Vreme je da mi kao crkva progovorimo protiv svega zla koje prožima svaku sferu društva. I pod crkvom mislim na tebe i mene, svaki je vernik deo Crkve (neveste Hristove).
Ja izazivam sebe da se više ne bojim da kažem da je ono što verujem ISTINA. Izazivam sebe da više ne budem zastrašena i ćutim kada dobijem priliku da govorim o ISTINI BOŽIJE REČI.
1 Jovanova 3:18 Dečice moja! Da se ne ljubimo rečju i jezikom, nego delom i istinom.
Efežanima 4:25 Zato odbacite laž, i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim; jer smo udovi jedan drugom.
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: