STOJI SA AUTORITETOM
STOJI SA AUTORITETOM

Čitala sam o oklopu Božijem iz Efežana 6:10-18. Svima nam je poznat ovaj odlomak iz Svetog pisma, ali toliko nas ne zna kako da to zaista primeni...

MORE
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: