Čokot/loza
Čokot/loza

Jovan 15: 1-8 “Ja sam pravi čokot, i Otac je moj vinogradar; Svaku lozu na meni koja ne rađa roda odseći će je; i svaku koja rađa rod...

MORE
Moliti se specifično
Moliti se specifično

Efežanima 6, 12 – Jer naš rat nije s krvlju i telom, nego s poglavarima i vlastima i s upraviteljima tame ovog sveta, s duhovima pakosti...

MORE
Ustani
Ustani

“Ustani, svetli se, jer dođe svetlost tvoja, i slava Gospodnja obasja te. Jer, gle, mrak će pokriti zemlju i tama narode; a tebe će obasjati...

MORE
Đavo je lažac – ISUS JE ISTINA
Đavo je lažac – ISUS JE ISTINA

Lopov ne dolazi osim da ukrade, zakolje i uništi. Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. Ivan 10,10 Koji dio ovog stiha danas...

MORE
2019 nova knjiga
2019 nova knjiga

Prošlo je dosta vremena kako sam pisala nešto za našu stranicu, ali to ne znači da ne mislim na sve vas. Nema dana kada Kraljeve kćeri mi nisu na...

MORE
Ustani, zasvetli
Ustani, zasvetli

“Ustani, zasvetli, jer dolazi svetlost tvoja, i slava Gospodnja nad tobom blista.” Isaija 60:1 Vreme je. U kakvom god da si položaju, vreme je da...

MORE
Moja slabost – NJEGOVA snaga
Moja slabost – NJEGOVA snaga

2. Korinćanima 12,9 Ali ON mi je odgovorio: “Dosta ti je moja milost, jer se MOJA snaga savršeno očituje u slabostima.” Prema tome...

MORE
Na usta mi stražu postavi, molitva
Na usta mi stražu postavi, molitva

Psalam 141:3 Bože podari mi milost da čuva moje usne od izgovaranja onog što je pogrešno. Na našoj zadnoj konferenciji Kraljevih kćeri učile smo...

MORE
Moja molitva pouzdanja
Moja molitva pouzdanja

Ovog sam tjedna meditirala na Psalmu 16 i postao je moja svakodnevna molitva. Nema SILNIJE molitve od moljenja BOŽJE RIJEČI. Čuvaj me Božje, TEBI...

MORE
Čuvaj svoje misli
Čuvaj svoje misli

Filipljanima 4,7 i mir Božiji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu. Šta se dešava danas u tvojim mislima?...

MORE
OSTAJANJE
OSTAJANJE

Ivan 15,4-5 Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u...

MORE
Stoj čvrsto
Stoj čvrsto

U duhovnom svijetu se trenutno odvija vječna borba, silnija nego što smo vidjeli u prošlosti. Neprijatelj zna da smo na rubu nečeg novog i ljuti...

MORE
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: