Najveći dar od svih – Isus
Najveći dar od svih – Isus

Ivan 3,16 “Jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svog Jedinorođenog Sina… Dar vječnog života je besplatan, kako je to zadivljujuće...

MORE
Psalm 23
Psalm 23

Nekako ne volim biti ovca. Biti ovca mi se ne čini kao neko dostignuće niti tu usporedbu smatram komplimentom. Međutim, Biblija kaže da jesam...

MORE
Vredna si
Vredna si

Želim da delim nešto da nas danas ohrabri i verujem da će nam Gospod govoriti i dotaći naša srca. Bog zna tačno gde si ti. On zna gde si bila pre...

MORE
Gospodine, ti si…
Gospodine, ti si…

Neki dan mi se stvarno teško bilo skoncentrirati na Gospodina, tokom pobožnosti, um mi je lutao, razmišljala sam o stvarima koje me čekaju tog...

MORE
Drži Ga za ruku i uzdaj se u NJEGA
Drži Ga za ruku i uzdaj se u NJEGA

Ne boj se, jer ja sam s tobom; Ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom. Izaija...

MORE
Zahvalnost
Zahvalnost

ZAHVALNOST 1 Solunjanima 5,18. U svakoj prilici zahvaljujte, jer je to za vas volja Božja u Kristu Isusu! Molila sam i tražila od Gospoda da mi da...

MORE
Mala poruka ohrabrenja
Mala poruka ohrabrenja

    Danas sam naišla na ovu inspirirajuću sliku sa ohrabrenjem i oduševila se. Pomislila sam, ‘Da, želim to sve raditi, dobro je...

MORE
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: