Konferencija 2007

2007 – Kćeri vrijednosti

 

70 žena iz zemalja bivše Jugoslavije su se sastale u Fužinama u Hrvatskoj.
Bilo je to dragocjeno vrijeme gdje smo u Božjoj riječi vidjele koliko smo dragocjene Bogu, te da ako imamo blizak odnos sa Isusom, onda smo uistinu ‘Kraljeve kćeri’.

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: