Gospodine, ti si…
Gospodine, ti si…

Neki dan mi se stvarno teško bilo skoncentrirati na Gospodina, tokom pobožnosti, um mi je lutao, razmišljala sam o stvarima koje me čekaju tog...

MORE
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: