Samo razmisli za tren.

BOG je na tvojoj strani. Bog je tvoja pomoć i On je s tobom.  Ako stvarno želimo da verujemo i shvatimo te istine, onda možemo da ostavimo laži koje često nosimo sa sobom, jer zbog njih često u srcima osjećamo težinu i brige.
Veoma lako preuveličamo kako je drugima i smanjujemo koliko su Božija obećanja  predivna! Imaćemo situacija u životu kada će ljudi biti uz nas, a i daleko od nas, i kada će biti radosti i tuge.
Da li smo dozvolili nekome da nas povredi ili uvredi tako da smo zaboravili Boga, koji je za nas?

Danas, gde je naš fokus?

Fokusiraj se na Boga koji je na našoj strani, bori se za nas i deluje u nama. Kada gledamo na Boga, koji je za nas, uspjećemo pronaći novu milost u životu.

Kada se molimo za potrebe, gledajmo na Boga koji je silan i moćan u svemu! On ima rešenje, samo trebamo tražiti da nam pokaže i da se  zajedno sa Njim radujemo.

Konferencija Kraljeve kćeri će biti u aprilu, još samo tri meseca! Trebamo se fokusirati na Boga i dozvoliti Mu da radi u nama, tako da On može učiniti nešto novo, veliko i pobedonosno kroz nas. Neka nas  Bog uvede u ono što ima za nas. To će biti novo, sveže i silno!

Bog deluje u nama! Razmislite kako je velika istina u ovom stihu…

“Jer, Bog je taj koji u vama deluje i da želite i da činite ono što je po njegovoj volji.”  Filipljanima 2,13

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: