Kako predivna istina. Stvoritelj cijelog univerzuma, onaj koji cijeli svemir drži na dlanu svoje ruke, raduje se u tebi i meni. Ne samo da se raduje u nama, uživa u nama i kliče radosno nad nama. On nam obavlja svoju ljubav i umiruje naše strahove. Razmišljajte o ovoj istini i svi vaši strahovi, sumnja i nevjera će iščeznuti.

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: