Značenje borbe prema engleskom Cambridge rječniku je biti u opasnosti od neuspjeha ili poraza.
Značenje predaje prema engleskom Cambridge rječniku je čin odustajanja od nečega ili prepuštanja kontrole nad nečim drugim.
Mnogi do nas se bore sa ograničenjima koje na je nametnuo COVID-19. Ova pandemija će na svakog od nas uticati drugačije. Svet kakvog ga poznajemo više nikada neće biti isti. Ali znamo da je Bog isti jučer, danas i zauvjek.
Hebrejima 13:8 Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke.  
Izaija 40:8 Sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našeg ostaje dovijeka.
 
Psalam 199:90 od koljena do koljena tvoja je vjernost, učvrstio si zemlju i ona stoji.
Sa čime god da se boriš u okolnostima u kojima se nalaziš, uzmi jedan trenutak i zapitaj se “da li će moja borba išta promjeniti?”
Mogu li te danas ohrabriti da napraviš listu svojih borbi i predaš ih Bogu i objaviš NJEGOVU SUVJERENOST nad time. Nemoj dozvoliti svojim borbama da te poraze, umjesto toga položi ih kraj Isusovih nogu i predaj ih NJEMU.
Bog je vrhovni autoritet nad svim stavrima i sve je pod Njegovom kontrolom, čak i COVID-19
Zampamti I OVO ĆE PROĆI i onda će tamo biti novi način da živimo i hodamo.
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: