Kada se fizički osećamo slabo i umorno idemo kod lekara na pregled, proveravamo krvnu sliku da vidimo da li imamo nedostatak nečega. Ako nam nedostaje neki vitamin, lekar će nam prepisati neke suplemente i preporučiti neku dobru dijetu i vežbe. Da bi naša tela bila zdrava moramo jesti i vežbati svakodnevno.
Nije ništa drugačije ni sa našim duhovnim zdravljem. Ako ne čitamo Božiju reč svakodnevno, molimo se i provodimo vreme u slavljenju, postajemo duhovno slabi i to nas ostavlja izloženim za napade neprijatelja.
Poslanica Galatima 5: 22-23 nam govori šta su proizvodi zdravog duha: ” A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje”
Lično pitanje: Da li mi nedostaju plodovi Duha Svetoga? Ako ti nedostaje ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotkost, uzdržavanje, onda je vreme da promeniš svoju duhovnu dijetu.
Ne možemo biti duhovno zdravi ako ne čitamo Božiju reč, molimo se i provodimo vreme slaveći Boga svakodnevno.
Kao što hrana jača naše fizičko telo tako Božija reč jača naš Duh.
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: