Probudila sam se 1. Januara u 4.30 ujutru sa ovim rečima koje su mi odzvanjale u mislima: “Uperi svoj pogled u Isusa”

” Jer naša laka sadašnja briga donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu.
Nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi; jer je ovo što se vidi, za vreme, a ono što se ne vidi, večno.” 2. Korinćanima 4: 17-18
Kakve god borbe i situacije nas čekale u 2021, važno je da donesemo odluku da svoj pogled fiksiramo na Isusa a ne na ono što vidimo i čujemo.
Sve jedno da li se suočavaš sa ličnim stvarima ili problemima u odnosima, sa zdravstvenim ili finansiskim problemima, važno je da svoj pogled držiš na Isusu. Iskreno, to je jedini način na koji ćemo proći kroz teška vremena.
Čitaj i meditiraj nad Psalmom 46:1 “Bog nam je utočište i sila, pomoćnik, koji se u nevoljama brzo nalazi.” Čitaj ovaj stih polako i glasno ubacijući svoje ime ovde. Nema ničeg što Bog ne zna i On zaista želi da ti to shvatiš. Upijaj to. Bog je naša zaštita, On je naša snaga, On je naše utočište, i On je naš pomoćnik u nevolji. Isus je rekao u Mateju 11:28 ” Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti
Uperi svoj pogled na Isusa i predaj njemu da nosi tvoj teret, neka se on bori sa tim u tvoje ime.
Sećam se stiha jedne pesme koju smo pevali pre mnogo godina koji mi se vraća u misli:
Okreni svoj pogled na Isusa
Gledaj Njegovo predivno lice
i stvari na zemlji će se čudesno smanjiti u svjetlu Njegove Slave i Milosti
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: