Efescima 5: 1-2 Ugledajte se, dakle, na Boga, pošto ste njegova voljena deca. Živite u ljubavi, kao što je Hristos zavoleo nas, pa je sebe predao za nas na žrtvu i miomirisni prinos Bogu.

Za decu je prirodno da imitiraju svoje roditelje. Deca često imaju prirodu, ponašanje i postupke svojih roditelja. Možete biti sa nekim detetom i u njemu videti njegove roditelje u načinu na koji hoda, govori i šta radi.

Kao što vidimo u stihovima gore, mi treba da se ugledamo na Hrista, da ga imitiramo. Ne možeš imitirati nekoga koga ne poznaješ i ne znaš ništa o njemu. Dete nauči da imitira roditelja jer provodi mnogo vremena sa njim. Isto važi i za nas, ako želimo da imitiramo i oponašamo Hrista, moramo Ga dobro poznavati, moramo proučavati Njegovu reč, moramo biti u Njegovom prisustvu. Moramo praktično činiti ono što znamo o Njemu. Moramo raditi stvari koje vidimo da On radi i da izbegavamo stvari koje On izbegava. Trebamo biti kao Bog u svakom pogledu.


Realnost gore navedenog nam je nemoguća u sopstvenoj snazi. Kada bi ovo bilo prepušteno nama, nikada ne bismo mogli oponašati Boga. Prosto ne možemo imitirati Boga u našoj sopstvenoj snazi (što mi je drago zbog toga a verujem i vama). Ali kao otkupljena deca Božija, osnaženi smo od Duha Svetog da živimo kao On, ponašamo se kao On, govorimo i radimo kao On. Bog nas je osnažio i omogućio nam da živimo sveti život u Njegovu slavu.


Zampamtite, mi nismo puki robovi koji slede tragove nekog zahtevnog gospodara. Mi smo sinovi i kćeri Boga. Otkupila nas je Njegova milost, usvojeni smo u Njegovu porodicu i sudeonici smo u Njegovoj prirodi (neka to utone u vaš duh).

Biti imitator Boga znači oponašati Njegovu ljubav. Bog je ljubav, Njegova sama priroda je ljubav. Sve što čini, On čini iz ljubavi. Kao njegova deca treba da oponašamo tu Njegovu ljubav i da u toj ljubavi hodamo. Dobra vest je što to ne radimo u sopstvenoj snazi već u sili Duha Svetog koji prebiva u nama.


Tračanje ne oponaša Hrista, osuđivanje ne oponaša Hrista, zvocanje ne oponaša Hrista, nepraštanje ne oponaša Hrista, biti uvređen ne oponaša Hrista, laganje ne oponaša Hrista, itd itd

Imitatori Hrista mogu da okrenu svet naglavačke za Njegovu slavu.

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: