Kušajte i vidite da dobar je BOG, sretni su kojima je on utočište.  Psalam 34,8
Bog je naše sklonište i snaga, uvijek je spreman pomoći u nevolji.  Psalam 46,1
Oduvijek sam voljela ove stihove, ali otkako je moj prekrasni Andrija otišao biti s Gospodom, svakodnevno ih doživljavam i imam daleko veće razumijevanje što znači kušati i vidjeti i znati tu stalno prisutnu pomoć.
Izgubiti supružnika ili dijete vjerovatno je najteža stvar kroz koju netko mora proći u ovom životu. Ali mogu li vas ohrabriti danas, bez obzira sa čime se suočavate ili što će biti u budućnosti.
Ako imate prisan odnos s Isusom, On će vam dati snagu, mir, energiju u trenutku kada vam zatreba, ne prije, ne nakon, već u trenutku kada vam je najpotrebnija. Nosit će vas čak i kad ste preslabi da biste samostalno hodali.
Bez obzira da li tugujete, jeste li izgubili posao, dobili lošu dijagnozu itd., kušajte i vidite da je Gospod dobar.
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: