Želim vas podsjetiti danas da nikada niste sami. Može se činiti kao da jeste i možda ne razumijete što se događa u vašem životu ili oko vas, ali obećavam vam, nikada ne hodate sami. Kako mogu biti tako sigurna u to? Zato što tako piše u Bibliji, Ponovljeni zakon 31,6: Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte predati pred njima. Ta sam Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; neće te zapustiti niti će te ostaviti.
A kada se osjećate tako kao da ne možete napraviti još jedan korak, On će vas nositi. Izaija 46,4: Do starosti vaše ja ću ostat` isti, do vaših sjedinapodupirat ću vas. To sam činio; nosit ću vas i dalje, pomagati vas, izbavljati. 
Čak i kada osjećate da vam je preteško moliti, Duh Sveti će vas zagovarati kod Oca. Rimljanima 8,26: A tako i Duh pomaže nam u našoj slabosti; jer ne znamo, za što ćemo se moliti, kao što treba, nego sun Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim.
follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: