Čitala sam o oklopu Božijem iz Efežana 6:10-18. Svima nam je poznat ovaj odlomak iz Svetog pisma, ali toliko nas ne zna kako da to zaista primeni. Dok sam ovo čitala danas, videla sam nešto što do sada nisam ili nisam posebno obratila pažnju, jer čitava ideja stavljanja oklopa na sebe zvuči kao da smo u odbrani.

Stih broj 10 počinje rečima “jačajte u Gospodu i u sili jačine Njegove”

Od 11. do 14. stiha na poziva da stojimo i da se održimo. Bog uvek ponavlja stvari na koje želi da nam skrene pažnju.

Znači mi ne stojimo u svojoj sopstvenoj snazi, već stojimo u snazi SVEMOĆNOG BOGA.

Baš kao što je David rekao Golijatu “Tko je taj neobrezani Filistejac koji bi prkosio vojskama živoga Boga?”

David je uvređen varvarskim Golijatom i njegovim negativnim dobacivanjem o tradicijama Izraela i Boga. On govori o njemu kao o “neobrezanom Filistejcu” i to nije kompliment.

Golijat se iz dana u dan izrugivao ljudima, što je upravo ono što nam đavo i njegove horde demona neprestano čine.

Dok je David prilazio Golijatu rekao je “ti protiv mene krećeš mačem i kopljem, ali ja protiv tebe u ime Gospoda svemogućeg, Boga izraelskih vojski, kojemu ste se vi prkosili”. (o obračunu Davida i Golijata možete čitati u prvoj knjizi Samuilovoj)

Moglu li dakle da predložim da umesto da kažete ““Gospode, navukao sam kacigu spasenja itd.” promenite svoje reči u „sotono ja stojim ovde u snazi SVEMOGUĆEG BOGA I NJEGOVE REČI, što je ISTINA, i nosim NJEGOV OKLOP PRAVEDNOSTI, pokrivena sam NJEGOVIM MIROM. Moja vera u SVEMOGUĆEG BOGA je moj ŠTIT protiv svih tvojih laži i vatrenih strela. Moj um je zaštićen KRVLJU ISUSA HRISTA. Zato dakle ti sotono nemaš moći nadamnom i ja kažem tebi i svim tvojim demonima da idete u pakao gde i pripadate.

Nastavlja se rečima “budite na oprezu” ili drugim rečima budite svesni đavolovih šema i spletki, ali nikada ne zaboravite da zbog ISUSA ti i ja imamo AUTORITRT DA STOJIMO protiv svih sila tame i kada stojiš u ISTINI nijedno odužje upereno pritiv tebe neće uspeti.

PS – samo još jedna reč upozorenja, nemoj se moliti ovako ako u svom životu imaš greh za koji znaš. Najpre moli i traži od Boga da ti pokaže, da li ima što skriveno u tvom životu što bi te sprečilo da stojiš u NJEGOVOJ SILI.

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: