Želim da delim nešto da nas danas ohrabri i verujem da će nam Gospod govoriti i dotaći naša srca.
Bog zna tačno gde si ti. On zna gde si bila pre sat vremena i On zna gde ćeš biti sutra. Bog zna sve o tebi. Isus zastane i vidi tebe. Nije te zaboravio, nisi sama. Nijedna suza nije sakrivena od Njega. Bog vidi i zna sve.

#Luka 12:6-7 “Zar se pet vrabaca ne prodaje za dva asariona? Pa ipak nijednog od njih Bog ne zaboravlja. A vama je i sva kosa na glavi izbrojana. Ne bojte se. Vi vredite više od mnogo vrabaca.”

Bog želi da nam posveti pažnju i da nam kaže: ‘Vredna si, moja ljubljena.’ Svakog dana, svakog sata, svakog minuta Bog nam posvećuje pažnju – 24/7 jer On nas voli; i Njemu smo veoma vredni.

Svakog dana Bog misli o tebi. Psalm 68,19
Svakog sata Bog te čuva. 2. Solunjanima 3,3
Svakog minuta Big se brine za tebe. 1. Petrova 5,7
Zato što te svake sekunde On voli. Jer. 31,3

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: