Konferencija 2017

2017 – Novi dan

Uvijek je izazov dati izvještaj što se događalo na konferenciji Kraljeve kćeri. Uvijek nas obilato preplavi svojom DOBROTOM, MILOSRĐEM, MILOŠĆU, PROVIĐANJEM itd.

Naša tema je bila “NOVI DAN”. Ali vjerujem, kako je to više od novog dana, to je takođe i NOVO DOBA I NOVA ŽETVA.

Simone Leslie iz Australije, Sarah Rogers iz SAD-a i  Grethe Stanley  bile su glavne govornice na konferenciji. Osim glavnih predavanja, imali smo i različite radionice: Novi stav, novi izgled, novi izraz, nova nada, novi um, i nova pjesma. Čak iako smo bile na predivnoj hrvatskoj obali, radionice su bile pune, a jutarnji molitveni sastanci prepuni. Glad u ovim dragim ženama izaziva.

Mislim da je bilo 475 žena iz 18 različitih zemalja. Vrlo sam ohrabrena vidjeti svake godine više i više mladih žena i tinejdžerki koje dolaze na konferenciju. Ove godine smo molili molitvu poslanja tinejdžerki u njihovu sudbinu; oni su generacija koja će promijeniti razmišljanje duboko ukorijenjeno u Evropi.

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: