Filipljanima 4,7 i mir Božiji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.

Šta se dešava danas u tvojim mislima? Jesi li fokusirana na Boga ili si fokusirana na ono što se dešava oko tebe?

Ako želiš mir koji nadilazi svaki razum, ispuni svoj um mislima o Bogu.

Tvoje misli će biti ispunjene onim što očima dozvoljavaš da vide. Izbor je tvoj. Naš Nebeski Otac te danas poziva da tvoje misli počivaju na Njemu.

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: