Drage moje sestre,
Mislim da možemo da kažemo da smo još uvek na početku godine – januar mesec! Naša nada i očekivanja su velika za sve što može da se desi i nadamo se da će naši snovi biti ispunjeni.

Isus je autor nade, i što više hodamo sa Njim, to više će ova nada biti izobilna našim životima.

Volim ovaj stih u Rimljanima 15:13 koji kaže, “A Bog nade neka vas ispuni svakom radošću i mirom u veri, da silom Svetoga Duha imate nade u izobilju.

Molimo Boga koji je nada da nas ispuni s radošću i mirom, i kako mu verujemo, tada se nada preleva natprirodnom snagom Svetoga Duha.

Mnogo puta se uzdržavamo od nade. Šta koči naše nade? Često su to razočarenja iz prošlosti ili strah od neuspeha.

Dakle, šta da radimo kada doživimo razočarenje i kada se bojimo neuspeha?

Stavimo svoje poverenje u Boga, recimo Mu čega se plašimo i položimo sve pred Njega i ispričajmo mu svoja razočarenja. Bog nas čuje, voli nas i brine za nas. On je onaj koji želi da održimo svoju nadu živom i da nam dadne pravu nadu, a to je “Bog-nade”. Bog je izvor nade, mi Mu možemo verovati. Kada Mu verujemo, Njegova radost i mir ispune naša srca i silom Svetoga Duha Njegova izobilna nada nas preplavi!

Reč Božija nam postaje stvarnija kada s verom molimo ovaj stih lično za sebe:

“Bože nade, ispuni ME svakom radošću i mirom u veri, da silom Svetoga Duha imam nade u izobilju.” Rim.15,13

Čemu se nadaš ove  2017.godine? Božiji snovi i vizije koje nas ispunjavaju nadom će se dogoditi, samo je pitanje vremena. Bog je vredan pouzdanja i On je uvek veran.

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: