Ivan 15,4-5 Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u MENI.

Prije nekoliko mjeseci meditirala sam o tome što znači OSTATI U NJEMU I ON U meni!!! Pitala sam Gospoda “šta to stvarno znači, pomozi mi da razumijem ovaj stih”. Razumijem da grana ne može donijeti roda bez trsa i znam da bez Krista moj život neće donijeti ploda, ono što sam stvarno pitala je da mi Otac dadne sliku toga kako to izgleda ostati (prebivati) u NJEMU i On u meni.

Kasnije toga dana, dok sam si pripravljala kavu, imam Nespresso aparat i uvijek prvo stavim mlijeko, zatim kavu na mlijeko i miješam, i dok sam miješala kavu (morate koristiti maštu da razumijete što govorim) i gledala kako se mlijeko i kava stapaju, čula sam GOSPODA kako šapuće mom srcu “ovako Ja ostajem u tebi i ti u MENI; ništa nas ne može razdvojiti”. Razmišljala sam o tome i tada shvatila da jednom kada se kava (DUH SVETI) izlije na mlijeko (mene) nema teorije da razdvojim kavu od mlijeka ili mlijeko od kave (pogledaj sliku).

Ovog jutra kada sam se probudila osjećala sam kako trebam podijeliti ovo moje veoma praktično otkrivenje s vama. Molim se da te ohrabri i učini da danas nanovo uvidiš kako, onog trena kada si dala svoj život Isusu i prihvatila GA kao svog Gospoda i Gospodara, OSTAJEŠ u NJEMU i ON OSTAJE u tebi.

Ništa te ne može odvojiti od NJEGOVE LJUBAVI, bez obzira gdje ideš ili što radiš, ON je s tobom, nitko te ne može odvojiti od NJEGA.  Rimljanima 8,38-39 potvrđuje “Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u KRISTU ISUSU Gospodinu našem.

Kakva god da je tvoja situacija danas, meditiraj na činjenici da nisi sama, ON je s tobom; zajedno možete da se suočite sa budućnosti, sa sutra, jer te ON osposobljava i osnažuje. ON OSTAJE u tebi i ti ostaješ u NJEMU.

Ljubim vas i blagosiljam
Grethe

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: