Komunikacija i informacije

Komunikacija i informacije

Moj mobitel je čudesan. Zamijenio je tako mnogo “stvari” koje sam nosila u torbici. Ima bateriju, sat, kalendar, pedometar, muziku, igrice, fotoaparat i funkcionira kao telefon i kampjuter. Mogu “googlati” bilo šta što želim znati i pronaći. Znam da u njemu postoji čak i više funkcija, koje vjerovatno nikada neću koristiti. Iako nisam ovisna o telefonu, oslanjam se na njega za svakodnevnu komunikaciju i informacije.
2. Timoteju 2,15 kaže da je Riječ Božja “ Bogom nadahnuta i korisna za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, da djeca Božje budu  savršeni, spremni za svako dobro djelo.” Trebam se oslanjati na Njegovu Riječ za svakodnevne komunikacije i informacije. Multifunkcionalnost Pisma pokriva sve naše svakodnevne potrebe i u Pismu ima više istine i vodstva nego ćemo ikada koristiti. Ništa u životu ne postoji što nije aktualno ili u principu, adresirano u Bibliji. Biti “ovisan “ o Bibliji je prekrasno stanje našeg života. Što više čitamo Riječ Božju, više je želimo čitati. Psalam 119,11 kaže: “U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim.” Pamtiš li božju Riječ kako bi je pohranila u srce? Imaš li neki poseban stih koji ćeš moliti u 2019-oj? Ako još uvijek nisi izabrala niti jedan, sad ga izaberi i podijeli u komentaru. Neka nam je svakodnevna komunikacija ona o  Božjoj Riječi!

follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: